Event-Tourist: Hotele, Aquaparki, Wyjazdy Firmowe
Menu
Wyjazdy firmowe
INFORMACJE DRUSKIENNIKI
dlugieweekendy
aquapark druskienniki
grand spa litwa

Wyjeżdzając do Druskiennik warto mieć ze sobą KARTĘ EKUZ - NFZ. Europejska Karta Ubezpieczenia Zdrowotnego (EKUZ), potwierdza prawo do korzystania na koszt NFZ z niezbędnych świadczeń zdrowotnych w czasie tymczasowego pobytu na terenie innego państwa członkowskiego UE/EFTA.
JAK WYROBIĆ KARTĘ EKUZ? - kliknij

EKUZ może zostać wydana wyłącznie osobom, które posiadają prawo do świadczeń zdrowotnych finansowanych ze środków publicznych zgodnie z przepisami krajowymi, w tym osobom zgłoszonym do ubezpieczenia zdrowotnego.

Korzystając z EKUZ zagranicą pamiętaj, że podlegasz obowiązkom i korzystasz z praw wynikających z ustawodawstwa państwa członkowskiego UE/EFTA na tych samych warunkach, co ubezpieczeni w tym państwie.

Idąc do lekarza upewnij się, że działa w ramach publicznego systemu opieki zdrowotnej tego państwa.

Wypełniony i podpisany wniosek możesz:

  • zeskanować i wysłać mailem do oddziału wojewódzkiego NFZ;
  • wysłać pocztą lub faksem do oddziału lub jednej z delegatur NFZ;
  • wysłać przy pomocy Elektronicznej Skrzynki Podawczej ePUAP;
  • złożyć osobiście w oddziale lub w jednej z delegatur NFZ.

PAMIĘTAJ! Wnioski o wydanie EKUZ rozpatrywane są przez oddziały wojewódzkie oraz przez wybrane delegatury NFZ.

Dane kontaktowe oddziałów wojewódzkich NFZ

UWAGA! Każdy uczeń, student lub uczestnik studiów doktoranckich zgłoszony do ubezpieczenia jako członek rodziny po ukończeniu 18 roku życia musi załączyć do wniosku kopię aktualnej legitymacji ucznia/studenta lub inną formę zaświadczenia o kontynuowaniu nauki.

UBEZPIECZENIE  W PODRÓŻY AXA

Zagraniczny wyjazd? Sprawdź dlaczego warto się ubezpieczyć...

Z przeprowadzonego w tym roku przez Instytut badawczy IMAS International badania wynika, że 70 proc. Polaków słyszało o Europejskiej Karcie Ubezpieczenia Zdrowotnego, ale 46 proc. nie wie, czy okazanie tej karty wystarczy do uzyskania odpowiedniego leczenia w krajach UE. 14 proc. myśli, że NFZ zwraca wszystkie koszty.

Wielu Polaków wyjeżdżając za granicę nie ubezpiecza się przed wyjazdem. Tymczasem wypadek lub choroba poza granicami Polski mogą kosztować nawet setki tysięcy złotych, które trzeba będzie zapłacić z własnej kieszeni. Rekordzistką jest kobieta, której za trzytygodniowe leczenie w USA wystawiono rachunek w wysokości 1 mln 700 tys. dolarów. Zadłużenie tej wysokości będzie prawdopodobnie spłacane jeszcze przez jej wnuki albo prawnuki.

Aby samodzielnie zakupić ubezpieczenie wystarczy kliknąć w banner po prawej stronie.

Ubezpieczenia turystyczne AXA
Ubezpieczenie - Indywidualne Podróże Kontynenty zostało przygotowane przez AXA specjalnie z myślą o osobach aktywnych, podróżujących po świecie zarówno w celach prywatnych i zawodowych. Niezależnie, czy wyjeżdżasz zwiedzać czy negocjować ważny kontrakt, nasze ubezpieczenie jest dla Ciebie.
Oferujemy ubezpieczenie w wersji TRAVEL, TRAVEL SPORT oraz REZYGNACJĘ Z BILETU LOTNICZEGO.

Dla kogo?
Ubezpieczenie - Indywidualne Podróże Kontynenty to propozycja dla osób, które przebywając poza domem chcą czuć się bezpiecznie i pewnie. Dla osób podróżujących samolotem oferujemy również ochronę kosztów biletu lotniczego do równowartości 1 000 EUR.

Ubezpieczenie jest dostosowane dokładnie do potrzeb klienta, może zostać zawarte na dowolny, wybrany przez Ubezpieczonego okres (minimalnie 1 dzień, maksymalnie 1 rok).
Gwarantujemy szeroki zakres świadczeń powypadkowych
Oferujemy atrakcyjne zniżki dla dzieci i rodzin

Dlaczego warto?
Ubezpieczenie jest pakietem, który ochroni Cię przed skutkami nagłych zdarzeń losowych podczas wyjazdów zagranicznych w zakresie:
kosztów leczenia od 10 000 EUR do 50 000 EUR
następstw nieszczęśliwych wypadków
utraty lub zniszczenia bagażu podróżnego
odpowiedzialności cywilnej
utraty lub zniszczenia sprzętu sportowego

Ubezpieczenie kosztów biletu lotniczego zapewnia pokrycie kosztów anulacji biletu z powodu:
- nieszczęśliwego wypadku, nagłego zachorowania, przedwczesnego porodu lub śmierci osoby bliskiej
- poważnego zdarzenia losowego, bezwzględnie wymagającego obecności w miejscu zamieszkania
- wystąpienia szkody powstałej w wyniku kradzieży z włamaniem, rabunku lub pożaru w zakładzie, w którym jesteś pracodawcą
Jak kupić polisę?
Wniosek wypełnisz w 60 sek.
Płacisz bezpiecznie online
Polisę otrzymujesz e-mailem!

Zadaj pytanie on-line Napisz do nas... Wyślij